REKLAMA

W piątek nadzwyczajna sesja w mieście

20:45, 11.01.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

Mieczysław Śniadach zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 12 stycznia. Początek sesji o godzinie 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno. 

Porządek dzienny posiedzenia:

Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.

Interpelacje i zapytania radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Kolno.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ustalenia przebiegu drogi gminnej w mieście Kolno.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Kolno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2017 r.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018