REKLAMA

Ranking szkół. Czy Twoje liceum jest wśród najlepszych?

20:07, 11.01.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

XIII LO w Szczecinie i Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu – to najlepsze szkoły według rankingu miesięcznika „Perspektywy”. 

„W epoce powszechnego narzekania na szkołę, kiedy patrzę na moich nauczycieli i uczniów, widzę, że uczenie może bawić, cieszyć, dawać głęboką satysfakcję obu stronom tego procesu” - podkreśla Cezary Urban, dyrektor LO nr XIII w Szczecinie, które zwyciężyło zarówno w tegorocznym rankingu, jak i w klasyfikacji 20-lecia. „Sukcesu uczniów nie byłoby bez znakomitych nauczycieli. W naszej szkole skład osobowy jest od lat stabilny, większość zespołu pracuje tu od 5-10 lat. To ludzie, którzy świadomie wybrali zawód nauczyciela, wiedząc, że ani status społeczny zawodu, ani wynagrodzenie nie jest wysokie” – dodaje.

Dla Walentego Szarka, dyrektora zwycięskiego technikum, pierwszym filarem sukcesu było stworzenie i utrzymanie jak najlepszej atmosfery, zarówno wśród kadry, jak i wśród młodzieży. 

„Kolejne filary to dbałość o jak najbardziej efektywne wykorzystanie każdej jednostki lekcyjnej (dosłownie!), możliwie jak najwyższa frekwencja uczniów na lekcjach” – mówi Szarek. „Szczególną rolę nadałem wychowawcom każdego oddziału: to wychowawca jest koordynatorem procesu dydaktycznego w swojej klasie, który na bieżąco reaguje na wszystkie zjawiska” – wyjaśnia. 

W tegorocznym badaniu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria brane pod uwagę to sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględnione zostały również osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a przy technikach – wyniki egzaminu zawodowego.

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: http://www.licea.perspektywy.pl, http://www.technika.perspektywy.pl.

Źródło: „Perspektywy” / http://www.kurier.pap.pl

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (30)

nvcnvc

4 1

Kto w roku wyborczym zwraca uwagę na dzieci? Zlikwidujcie szkołę w gimnazjum, czy ważne jest czego i jak uczą się dzieci, programy, jakość lekcji, poziom kwalifikacji nauczycieli, ich zaangażowanie? Nadzór władz miasta i powiatu nad cienkimi dyrektorami szkół? W szkołach róbcie klasy 30 osobowe i uczcie do 16.30. Kto ostatnio z Kolna został laureatem olimpiady? Lipa lipa lipa. 23:45, 11.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kasa misiukasa misiu

4 0

Najpierw likwidują 8 klasowe szkoły podstawowe, potem likwidują gimnazja, pogarszają warunki lokalowe likwidując szkoły w nowo budowanych obiektach ( koledzy z ARiMR zacierają łapy!!!), dzieci jako 5 koło u wozu, ważniejsze etaty dla kumpli nauczycieli niż poziom nauczania, to czego oczekujecie - dobra zmiana do Kolna nie dotarła. Spadliśmy z V ligi, bo w pięćsetce szkół o Kolnie głucho... 23:50, 11.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RobertRobert

1 1

Likwidacja systemu 8 klas w szkołach podstawowych, likwidacja gimnazjum i relokalizacja uczniów to efekt działań rządu, a nie nauczycieli... 09:36, 14.01.2018


MaciejMaciej

5 4

Mamy zaje#stą halę powinniśmy być w pierwszej dziesiątce 16:14, 12.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KarolaKarola

6 0

A co ma piernik do wiatraka? Hala jest potrzebna, a dzieci coraz gorsze, rozpieszczone i faworyzowane przez rodziców. Co mają zrobić nauczyciele? Bić jak za dawnych czasów?
PARANOJA 17:42, 14.01.2018


felekfelek

4 9

Wstyd, wstyd i wstyd!!! Żeby de facto jedyne LO w powiecie ( tego w ZST ze względu na ich porażające wyniki maturalne nie biorę nawet pod uwagę) nie znalazło się w rankingu 500 najlepszych w kraju. Notabene kolneńskie Technikum nawet nie znalazło się w grupie najlepszych 30 w podlaskiem (są za to technika z Wojewodzina, Ostrożan, Niećkowa i Czyżewa!!!!!!!!) To że w I LO mają najwyższą zdawalność w powiecie (są jeszcze aż dwa kiepskie licea) to też żaden argument, bo trzeba zadać pytania: jaka jest średnia matury z podstawy (wyniki 30-50% to też porażka), jaka jest średnia i zdawalność (!) z rozszerzenia, ilu jest laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Bo te kryteria brano pod uwagę w tym rankingu. Nie dziwię się, że zdolniejsze i chcące się naprawdę uczyć dzieciaki uciekają do Łomży. Już pisałem pod innym artykułem, ale się powtórzę: jeżeli w biznesie ktoś nie osiąga dobrych wyników, zysków to kadra kierownicza idzie do zwolnienia lub obniża się jej pobory. A w polskiej edukacji można udawać że się uczy i jedynie spokojnie administrować i zarabiać, bez względu na wyniki. 16:39, 12.01.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

cała prawdacała prawda

3 4

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/5C24A12E 08:22, 13.01.2018


do całej prawdydo całej prawdy

2 2

i wszystko jasne 13:25, 13.01.2018


fikcja edukacjifikcja edukacji

7 11

nie oszukujmy się, ta hala nie przyciągnie uczniów, czas na zmianę albo dyrektorów, albo części belfrów, resztę zmusić do rzetelnej roboty+ ustalić realne progi przyjęcia do szkoł średnich, bez naciągania ocen i dawania promocji wszystkim i bez wzgledu na wszystko 12:13, 13.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

don absolwentodon absolwento

6 5

grunt że są PROFESORAMI, ha, ha, ha 13:20, 13.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

lichutkolichutko

4 6

Oj licho z Kolnem, lichuteńko. Margines polskiej i wojewódzkiej edukacji. A w gimbazie miejskiej mieli wyniki zawsze w czołówce województwa. To co się stało z tą młodzieżą jak z niej wyszła? 13:59, 13.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

StachStach

5 1

A porównujesz Pan gimnazjum do liceum? To chyba nigdy Pan nie ukończył liceum, jak nie widzisz różnicy haha
W gimnazjum -
technika (odrysowywanie ekierki)
przyroda (gdzie żyją aligatory)
polski (Brzechwa i Na straganie)
matematyka (2x2)
muzyka (gra na flecie i trójkącie)
plastyka (kolorowanki)

O czym mu mówimy, gdzie w liceum masz przedmioty i materiały, które przydatne są na studiach, poziom ROZSZERZONY - mówi to coś komuś? Jeśli nie, to odsyłam do googli - różnice pomiędzy gimnazjum, a liceum :D ubaw po pachy 17:50, 14.01.2018


studentka246studentka246

4 7

A ja tam lubiłam nauczycieli z naszej gimbazy JP II w Kolnie. Większość z nich naprawdę dobrze uczyła i to wazniejsze potrafiła nauczyć. Z niektórych przedmiotów poziom był duzo wyższy niż potem w średniej. Pozdro. 14:52, 13.01.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

gimbazagimbaza

6 1

No to chyba chodziliśmy do innego gimnazjum xd 17:43, 14.01.2018


StudenStuden

0 1

A ja się zgadzam, młodzież która chce coś osiągnac ucieka wam do Łomży/Białegostoku, a do kolneńskiego liceum przychodzą ludzie z okolicznych wiosek, gdzie nie ma co się oszukiwać zbyt dużego poziomu nie ma. Bez sensownego progu punktowego liceum się nie podniesie. 21:38, 15.01.2018


JJJJ

3 9

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 1797

w sprawie nadzoru pedagogicznego nad procesem nauczania w gimnazjum w Glinkach w woj. podlaskim

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie Pana Posła Lecha Antoniego Kołakowskiego (nr SPS-024-1797/06) dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego nad Gimnazjum w Glinkach, uprzejmie informuję, że:

W marcu br. do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło pismo od Pana Andrzeja Filipkowskiego - przewodniczącego Rady Rodziców, w którym informował o niewłaściwej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w Gimnazjum w Glinkach. Dnia 28 marca 2006 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z kompetencjami, przekazało ww. sprawę do zbadania przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W marcu i kwietniu br. w toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego pracownicy pedagogiczni Kuratorium, przeprowadzili kontrolę w Gimnazjum w Glinkach. Badaniem objęto przedstawione przez Pana A. Filipkowskiego zarzuty dotyczące nauczycielki biologii, chemii i fizyki - Pani Anety Wilczek. Analizie poddano dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, a także sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Przeprowadzone zostały też rozmowy wyjaśniające z Panią Anetą Wilczek oraz Dyrektorem Szkoły - Panem Józefem Chojnickim. Celem pozyskania zobiektywizowanych informacji dotyczących sprawy wizytator przeprowadził też badanie ankietowe wśród rodziców, uczniów i nauczycieli tej szkoły. W wyniku postępowania wyjaśniającego dostrzeżono w pracy nauczycielki - Pani Anety Wilczek następujące uchybienia:

- pozostawianie uczniów bez opieki w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych,

- niesystematyczne sprawdzanie i nieterminowe oddawanie uczniom prac pisemnych,

- niesystematyczne sprawdzanie zeszytów uczniowskich i zeszytów ćwiczeń.

Uchybienia te wskazywały na niewłaściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Wskazano Dyrektorowi Gimnazjum w Glinkach te uchybienia i zgodnie z zapisem artykułu 33 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wydano stosowne zalecenia. Zalecenia dotyczyły, m.in. zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole, w tym niedopuszczanie do pozostawiania uczniów bez opieki, prowadzenia skutecznego nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji zadań przez nauczycieli - wynikających, przede wszystkim, z ustalonego w szkole systemu oceniania oraz udzielania pomocy w wykonywaniu przez Radę Rodziców jej statutowych zadań.

Pan Andrzej Filipkowski pismem z dnia 25 kwietnia br. został poinformowany o wynikach postępowania wyjaśniającego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży.

Dnia 3 października 2006 r., w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wizytator Kuratorium dokonał rekontroli realizacji wydanych Dyrektorowi Gimnazjum w Glinkach zaleceń. Wizytator stwierdził eliminowanie wcześniej zauważonych uchybień, w szczególności dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć lekcyjnych i zaplanowanie zadań dot. wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Powołana została nowa Rada Rodziców.

Można było sądzić, że podjęte działania zakończyły konflikt. Przy sprawiedliwej ocenie pracy i zachowań nauczycielki (Pani Anety Wilczek), odpowiedniej współpracy dyrektora, nauczycieli i Rady Rodziców nie powinna taka sytuacja w ogóle mieć miejsca.

Z pisma Kuratorium - Oddział w Łomży z 24 października br. wynika jednak, że sprawa ma dalszy, niewłaściwy przebieg:

- grupa rodziców, nieusatysfakcjonowanych działaniami Kuratorium i pozostawieniem ww. nauczycielki w szkole - przeniosła swoje dzieci do innej szkoły,

- nauczycielka - Pani Aneta Wilczek za krytyczną ocenę poziomu nauczania przez nią dzieci - pozwała ww. rodziców do Sądu,

- dyrektor gimnazjum Pan Józef Chodnicki, wg opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny - nie wykazuje właściwej sprawności w zarządzaniu szkołą i nie posiada koniecznych w tej trudnej sytuacji kompetencji do rozwiązywania konfliktów, a tym bardziej do zapobiegania im.

Biorąc pod uwagę stwierdzone, w toku nadzoru pedagogicznego, poważne uchybienia w pracy nauczycielki oraz brak kompetencji dyrektora, wystąpię do Kuratora Oświaty o spowodowanie wyciągnięcia wobec tych osób konsekwencji służbowych.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Sławomir Kłosowski

Warszawa, dnia 30 października 2006 r.

21:06, 13.01.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

grubabertagrubaberta

7 1

Byś nawet tych smętów Panie nie pisał sprzedawczyku, wstyd na opinii takiego posła polegać polecam poniższy artykuł.

http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/lomza/art/5724356,posel-chce-nas-stad-wykurzyc-dazy-do-przejecia-budynku,id,t.html

09:44, 14.01.2018


JoannaJoanna

8 2

Ludzie byście się wstydzili! Wywlekać sprawy z 11 lat temu, które osoby zainteresowane bardzo dobrze wiedzą, że były ustawką i nagonką polityczną. Układy samorządowe i powiązania w kuratorium oświaty potrafią zniszczyć nawet najbardziej uczciwych i godnych pełniących stanowisk ludzi. Ktoś kto wypisuje takie rzeczy, powinien się wstydzić. Jednak taki mamy klimat... 10:03, 14.01.2018


LeszekkLeszekk

6 1

Andrzej Filipkowski? Przecież ten mężczyzna ma zdiagnozowaną schizofrenie...

Schizofrenia ? zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz, czyli stanów charakteryzujących się zmienionym chorobowo, nieadekwatnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości.Osoby będące w stanie psychozy mają poważnie upośledzoną umiejętność krytycznej, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia i relacji z innymi, a nawet mogą nie być do niej zdolni.


To chyba nie ma tematu.. 17:57, 14.01.2018


Błędy Błędy

8 2

Podpisał się sekretarz stanu, a błąd na błędzie. Nawet nazwisko dyrektora przekrecone. W takim razie jak nasze młodzież na mieć inne podejście do nauki. Takie błędy obniżają morale 21:26, 13.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

patricksłejzypatricksłejzy

7 1

https://www.4lomza.pl/forum/read.php?f=1&i=326061&t=105343

Wszystko w temacie 09:51, 14.01.2018


REKLAMA

ApelApel

4 12

Apeluje do władz powiatu, aby zorganizować w tym roku prawdziwy konkurs na dyrektora LO. Niech zostanie ktoś, kto ma wizję rozwoju tej szkoły i tę wizję urzeczywistnia. Samo organizowanie jubileuszy szkoły - które tak na prawdę nie są jubileuszami, gdyż LO przed wojną nie istniało - to za mało. A hala? Kiedyś - lata 70,80-te- bez hali uczniowie z Micka osiągali sukcesu sportowe (ręczna, biegi narciarskie, lekkoatletyka), a teraz? Czy hala coś zmieni? 08:02, 14.01.2018

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

jacojaco

7 5

I co maja wsadzić byłą Panią dyrektor czy byłego Pana vice? To dopiero będzie *%#)!& Szkoła I LO znajduje się na 23 miejscu w województwie podlaskim a defakto inna szkoła w naszym powiecie w której dyrektor jest wychwalany nie została ujęta w rankingu bo nawet kryteriów minimun nie osiagneła. Dajcie dyrektorowi prowadzić szkołę a nauczycielom uczyć w świetym spokoju a będzie dobrze.

Uczeń I LO Kolno 09:51, 14.01.2018


rankingranking

2 0

23 miejsce w województwie na ile szkół? 10:00, 14.01.2018


do jacodo jaco

2 2

na 23 miejscu to jest LO z Moniek
http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3241:ranking-liceow-2017-woj-podlaskie&catid=221&Itemid=424&strona=1 10:06, 14.01.2018


do jaco po raz drugido jaco po raz drugi

2 4

Rzeczywiście, w rankingu 2018 jest na 23 miejscu na 25 szkół. Chwały to nie przynosi! 10:10, 14.01.2018


sartysarty

10 1

23 miejsce na 152 szkoły w województwie podlaskim. Rankingi trzeba czytac ze zrozumieniem. 10:13, 14.01.2018


WerkaWerka

6 2

A ja powiem tak, uczyłam się w I LO 5 lat temu, właśnie kończę prawo na Uniwersytecie. I powiem tak, nauczyciele mogą dawać 100% siebie, cała kadra może być super, ale jeśli uczeń nie chcę, to go nie zmusisz. A jak zmusisz, to zaraz skargi, że nauczyciel wymaga, co lepsze - że się uwziął...przerabialiśmy to z dziewczynami, które nie uczyły się, dostawały 1,bo nic zresztą nie umiały - szły do domu i co? "Uwzięli się!" Do pustego to i Salomon nie naleje :) Proszę wylądować na ziemię, nikomu oleju do głowy nie nalejemy, jeśli dziecko pochodzi z dobrej rodziny - dostanie się na dobre studia, jeśli rodzice no przepraszam, ale mają wykształcenie podstawowe - to i dziecko nie będzie Albertem Einsteinem (są oczywiście wyjątki). Ale nie ukrywajmy, jak pojadę do cioci/wujka/babci na wieś, to oni nawet nie wiedzą o czym ja mówię, jeśli opowiadam na przedmiotach. Ja dzięki lekcjom historii u Pana Chodnickiego, lekcjom języka polskiego u Pani Pikulińskiej - dostałam się na prawo w I rekrutacjach. Jasne, ciężka praca, nauka -to moja zasługa. Natomiast gdyby nie wsparcie, ogromna wiedza dwojga nauczycieli myślę, że mogłabym ewentualnie pójść na AWF i robić wychowanie fizyczne, co dla niektórych ludzi i tak jest z pewnością ciężką do przejścia ścieżką edukacyjną.

Ludzie, przestańcie być wiejskimi szyderami, które siedzą i krytykują wszystko co się dzieje w naszym Kolnie. To jest chyba też problem naszej cywilizacji - niska samoocena. Dowartościowujemy się krytyką innych ludzi, tym samym mamy o sobie wyższe mniemanie.
A może ktoś chciałby zająć wysokie stanowisko, a nie może? I dlatego czeka tylko na zrobienie afery?
Ciesz się drogi Pani/Panie, z tego co masz, a nie szukaj problemu tam, gdzie go nie ma. Bo to, że jakiś ranking jest niski, chodź uważam że 20 - któreś miejsce na 150 kilka, to to bardzo dobrze.

Pozdrawiam,

Uczennica I LO 17:38, 14.01.2018


Do JJDo JJ

8 5

Ludzie byście się wstydzili! Wywlekać sprawy z 11 lat temu, które osoby zainteresowane bardzo dobrze wiedzą, że były ustawką i nagonką polityczną. Układy samorządowe i powiązania w kuratorium oświaty potrafią zniszczyć nawet najbardziej uczciwych i godnych pełniących stanowisk ludzi. Ktoś kto wypisuje takie rzeczy, powinien się wstydzić. Jednak taki mamy klimat... 10:08, 14.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MaciejMaciej

8 3

Zgadzam się, sam raz w życiu byłem wmieszany - niewinnie w taką sytuację, odbiło się to na moim zdrowiu, mojej rodziny. Czyste oszczerstwa, ludzie się okrutni i obłudni. A tu, chyba ktoś wciąż pała nienawiścią, lub zazdrością. Ehh, to już chyba choroba psychiczna 17:40, 14.01.2018


REKLAMA
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018