REKLAMA

REKLAMA
11:32, 28.07.2017
Powiat jest poręczycielem Szpitala Ogólnego w Kolnie w przypadku, gdy instytucja zaciąga zobowiązania finansowe. Kwestia dotacji rozstrzygnie się najpóźniej do końca roku.
10:34, 28.07.2017
Zebrani wzięli udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Ich formuła była jednak wyjątkowo nietypowa. Otóż seniorzy zorganizowali konkurencje dla młodzieży, a Ci zrewanżowali się tym samym – aranżując wspólny, międzypokoleniowy aerobik.
15:07, 26.07.2017
Szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 nr tel. 862781334 oraz na stronach www.pfron.org.pl, www.pcprkolno.pl Uwaga wnioski o dofinansowania wymienione w punktach 1 – 6 przyjmujemy do 30 sierpnia 2017 r.)
2
14:57, 26.07.2017
Po zaciętej rywalizacji pod czujnym okiem sędziego głównego mł. bryg. Adama Trzonkowskiego, w generalnej klasyfikacji zwyciężyła drużyna z Przyborowa. Drugie miejsce zajęli strażacy z Siwek, a trzecie drużyna OSP z Grabowa. Czwarte miejsce przypadło ekipie z Konpk Białystok.
1
12:21, 26.07.2017
Wcześniejsze przetargi zostały unieważnione ponieważ wszystkie ceny ofert złożonych w postępowaniu przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1
08:54, 22.07.2017
Remonty w Zabielu i w Czerwonem wykonują firmy zewnętrzne, natomiast prace w Borkowie gmina wykonuje własnymi siłami.
9
12:33, 19.07.2017
Burmistrz Stawisk jeszcze raz ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem. Pierwszy został unieważniony, ponieważ oferty miały uchybienia formalne.
10:53, 17.07.2017
Wysokość dotacji wynosić będzie 204 tys. Nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.
11
12:09, 14.07.2017
Rada powiatu upoważniła Zarząd Powiatu Kolneńskiego do zawarcia umowy partnerskiej z liderem Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.
10:40, 14.07.2017
Sukcesem zakończył się udział hodowcy z Małego Płocka – Krzysztofa Góralczyka w XXIV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.
2
14:23, 11.07.2017
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie miejscowości: Andrychy, Chełchy, Ciemianka, Gnatowo, Grabowskie, Grądy Michały, Grady Możdżenie, Guty Podleśne, Kamińskie, Konopki-Białystok, Konopki-Monety, Kownacin, Kurkowo, Łebki Duże, Łebki Małe, Łubiane, Marki, Pasichy, Przyborowo, Rosochate, Siwki, Skroda Wielka, Stare Guty, Surały, Świdry Dobrzyce, Świdry Podleśne, Wiszowate, Wojsławy, Żebrki, Grabowo.
14:03, 11.07.2017
Wodociąg rozbudowany zostanie w miejscowościach Czerwone, Niksowizna, Waszki, Zabiele, Zaskrodzie, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn. W ramach projektu zbudowany zostanie też zbiornik retencyjny przy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku oraz ponad 80 przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach, a zakończenie wszystkich robót budowlanych planowane jest do końca 2018 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,2 mln zł.
28
09:50, 11.07.2017
W kraju zdawalność w liceach wyniosła 84,4%, natomiast w województwie podlaskim 85,4%.
09:54, 10.07.2017
Mieszkańcy obejrzeli film „Biała jak mleko, czerwona jak krew”. To film nakręcony na podstawie bestsellera Alessandro D'Avenia.
10:02, 07.07.2017
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stawiski do dnia 31 grudnia 2018 roku odpowiedzialna będzie firma: Usługi Komunalne "BŁYSK z Łomży.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017