REKLAMA

REKLAMA
15
10:40, 20.04.2017
Remont obejmuje przebudowę drogi oraz budowę nowej wraz z wymianą istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę chodników oraz ścieżek rowerowych.
13:54, 15.04.2017
Celem Turnieju jest uświetnienie ogólnopolskich obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.
6
15:18, 10.04.2017
Temat się spodobał i Gromadzki dostał zaproszenie na Green EXPO w listopadzie tego roku. Obecnie zaczyna testowanie produktów w gospodarstwach partnerskich.
5
09:43, 10.04.2017
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego Przewodniczący Komisji Konkursowej powiadomi kandydatów na piśmie.
4
09:16, 07.04.2017
Władze powiatu chcą zamienić się z Wojewódzkim Zarządem Dróg administrowaniem ulic w Kolnie. Ulica Konstytucji 3 Maja może zostać drogą powiatową.
22:41, 06.04.2017
Warsztaty zorganizowano w Gimnazjum w Małym Płocku, w Gminnym Ośrodku Kultury i w Świetlicy Wiejskiej w Kątach. Warsztaty zostały poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Magdalenę Popłońską – Kowalską z firmy STREFAPLUS, która wykonuje na zlecenie gminy program rewitalizacji.
9
22:19, 06.04.2017
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mały Płock.
6
08:36, 06.04.2017
Budowa ruszyła latem 2016 roku. Budynek będzie posiadał m. in. siłownię i salę gimnastyczną przystosowaną do podziału na dwie równe części kotarą grodzącą, boiska treningowe do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.
3
08:57, 05.04.2017
Podczas sesji miała zostać również podjęta uchwała obniżająca diety radnym i wynagrodzenia burmistrzowi (około 12 procent). Te uchwały zostały wycofane. Pierwsza na wniosek radnych, druga na wniosek burmistrza.
11
10:13, 04.04.2017
Starosta kolneński jest po spotkaniu z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg. – Omawialiśmy między innymi plany remontów i zamierzenia remontowe dotyczące dróg wojewódzkich lezących na terenie powiatu kolneńskiego – mówi Stanisław Wiszowaty. – Dokonaliśmy również pewnych ustaleń dotyczących przekazania nieruchomości na sprzęt WZD.
10:39, 02.04.2017
Droga Krzyżowa została odprawiona w miniony piątek Na Górze Brunona przez ks. Jarosława Gołaszewskiego proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle.
07:57, 02.04.2017
Pierwszego bociana sfotografował w Koźle Sylwester Nicewicz. Ptak pojawił się w tej uroczej miejscowości w ubiegłym tygodniu.
08:33, 01.04.2017
31 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie odbyły się eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom".
9
18:52, 24.03.2017
Kolneńscy radni powiatowi przekazali pieniądze na nowy ołtarz w kościele św. Anny w Kolnie. Jak informuje przewodniczący rady Andrzej Mieczkowski, w sumie uzbierało się 1300 złotych.
09:53, 24.03.2017
Andrzej Mieczkowski zwołał na dzień 30 marca (czwartek) o godz. 13.00 XXV Sesję Rady Powiatu Kolneńskiego. Radni spotkają się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017