REKLAMA

REKLAMA
10:05, 14.11.2017
11 listopada w obchodach wzięli udział mieszkańcy gminy oraz grabowscy ułani ze Stowarzyszenia Sportowo – Jeździeckiego, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo, Koło Łowieckie „Wicher”, radni, nauczyciele i harcerze ze szkoły w Grabowie.
13:28, 13.11.2017
Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowy znaczek okolicznościowy z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.
13:12, 13.11.2017
Wzorem lat ubiegłych omawiano także sprawy związane z bezdomnością i działaniami pomocowymi osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej w okresie zimowym.
6
12:44, 13.11.2017
Działka wraz z budynkiem zostanie wykorzystana na siedzibę Brygady Patrolowej w Kolnie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
09:38, 13.11.2017
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w małopłockim kościele celebrowaną przez ks. dr. Jana Pieńkosza oraz montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Chludniach.
10:05, 12.11.2017
Trzy tysiące siedem złotych, 25 groszy i 3 euro przekazali odwiedzający grabowski cmentarz.
156
17:52, 10.11.2017
Starosta nie chce za bardzo komentować sprawy zatrudnienia radnej Agaty Kozioł i odsyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie twierdząc, że za sprawy zatrudniania pracowników odpowiada dyrektor danej jednostki.
36
19:47, 08.11.2017
Oddane do użytku inwestycje drogowe zostały poświęcone: w Borkowie przez ks. Krzysztofa Wróblewskiego, proboszcza Parafii pw. Trójcy Świętej w Borkowie, w Janowie - ks. Dariusza Wiznera, proboszcza Parafii pw. NSJ w Łosewie, a w Czerwonem ks. Marka Średnickiego, proboszcza parafii pw. NSJ w Koźle.
1
17:47, 07.11.2017
W gospodarstwach mieszkańców gminy Mały Płock zamontowanych zostanie 37 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej i 86 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby energii elektrycznej.
27
13:32, 05.11.2017
Monika Szymańska docenia działalność organizacji pozarządowych w mieście Kolno oraz powiecie kolneńskim. Radna zabiega o pomieszczenie dla tych organizacji.
REKLAMA
1
19:46, 04.11.2017
Od nowego roku mieszkańcy gminy Kolno, którzy będą segregować odpady komunalne, będą to robić do czterech worków. Zmiana wynika z przepisów prawa wyższego rzędu.
19:31, 04.11.2017
Na jej realizację samorząd pozyskał blisko 2 miliony złotych dofinansowania. W kolejnych etapach zbudowany ma zostać zbiornik retencyjny przy stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku oraz około 80 przydomowych oczyszczalni ścieków.
18:58, 04.11.2017
Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zakończyli prace remontowe przy wjeździe do kolneńskiego szpitala od strony ulicy Grajewskiego.
8
17:41, 04.11.2017
Droga została wyremontowana kilka lat temu. Od początku kierowcy narzekali na problemy podczas jazdy po zmierzchu na tym odcinku
1
16:52, 04.11.2017
Został położony asfalt na odcinku drogi Kossaki – Lachowo. Mieszkańcy czekali na inwestycję całe dekady.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017