REKLAMA

REKLAMA
3
09:01, 19.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
3
08:42, 06.06.2017
Burmistrz Stawisk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem
08:48, 23.05.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 26 maja 2017r. (piątek) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
3
10:25, 17.05.2017
Opinie lub uwagi w sprawie będącej przedmiotem konsultacji można wnosić za pośrednictwem formularza konsultacji dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski oraz w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.
15:49, 10.05.2017
We wtorek rozpoczęła się inwentaryzacja drzew i krzewów znajdujących się w pasie inwestycji „Budowa gazociągu Polska-Litwa wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi”.
4
08:57, 05.04.2017
Podczas sesji miała zostać również podjęta uchwała obniżająca diety radnym i wynagrodzenia burmistrzowi (około 12 procent). Te uchwały zostały wycofane. Pierwsza na wniosek radnych, druga na wniosek burmistrza.
4
09:31, 24.03.2017
Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek burmistrza Stawisk o nieodpłatne przekazanie na własność gminie Stawiski nieruchomości położonej w Stawiskach na cele publiczne związane z rewitalizacją parku położonego w centrum Stawisk.
24
15:37, 04.03.2017
Burmistrz Stawisk unieważnił przetarg na przebudowę drogi Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie.
9
10:12, 11.02.2017
Podczas sesji w Stawiskach ponownie rozmawiano o fatalnym stanie drogi wojewódzkiej. Jerzy Bielawski uważa, że trzeba zająć się bardziej efektywnie drogą z Kolna do Stawisk.
10
17:46, 06.02.2017
W poniedziałek w Stawiskach minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceszef resortu Jerzy Szmit podpisali dokumenty przetargowe na budowę odcinka Via Baltiki od węzła Kolno do Szczuczyna.
1
10:16, 05.02.2017
Podjęta 3 lutego uchwała określa plan sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę Stawiski, a także granice ich obwodów.
3
21:19, 03.02.2017
W szkole w Stawiskach znowu mają problemy. Tym razem nie chodzi o kotłownię, ale o pompy ciepła wykorzystujące ciepło z ziemi. Te miały zacząć działać po zakończeniu termomodernizacji budynku.
19:43, 03.02.2017
Radni z gminy Stawiski zaakceptowali w piątek projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Radni głosowali jednomyślnie. Projekt musi teraz zatwierdzić kuratorium.
10:24, 31.01.2017
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach została zwołana na dzień 3 lutego. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00. Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
3
13:49, 13.01.2017
9 stycznia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w ramach przetargu. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 652 tys. brutto
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017