REKLAMA

REKLAMA
7
11:58, 10.08.2017
Chodzi o wykonanie ponad 6 kilometrów drogi. Kwota dotacji to prawie 2,5 mln. W tym przypadku wkład własny dzielony jest po połowie z powiatem kolneńskim.
09:23, 09.08.2017
Wysokość funduszu sołeckiego w 2018 roku dla sołectwa Stawiski wynosi ponad 38 tys. zł.
3
14:14, 07.08.2017
Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wykonują prace polegające na utwardzeniu pasa drogowego kostką brukową.
12:29, 04.08.2017
Drużyny składają się maksymalnie z 9 zawodników, zgłoszonych wcześniej na „Liście zawodników” występujących w jednolitych strojach. W drużynie może znajdować się maksymalnie 2 zrzeszonych zawodników (grających w rozgrywkach PZPN i Podlaskim ZPN).
10:34, 28.07.2017
Zebrani wzięli udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Ich formuła była jednak wyjątkowo nietypowa. Otóż seniorzy zorganizowali konkurencje dla młodzieży, a Ci zrewanżowali się tym samym – aranżując wspólny, międzypokoleniowy aerobik.
5
12:21, 26.07.2017
Wcześniejsze przetargi zostały unieważnione ponieważ wszystkie ceny ofert złożonych w postępowaniu przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11
12:33, 19.07.2017
Burmistrz Stawisk jeszcze raz ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem. Pierwszy został unieważniony, ponieważ oferty miały uchybienia formalne.
10:02, 07.07.2017
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stawiski do dnia 31 grudnia 2018 roku odpowiedzialna będzie firma: Usługi Komunalne "BŁYSK z Łomży.
7
10:25, 05.07.2017
Władze chcą pozyskać pieniądze na rewitalizacje parku miejskiego z Krainy Mlekiem Płynącej w Małym Płocku.
4
16:06, 29.06.2017
Przewodniczący komisji rewizyjnej Robert Urban poinformował, że samorząd w Stawiskach na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów posiadał zadłużenie w kwocie ponad 4 miliony. Do tego dochodzi kwota 3,6 mln z wyemitowanych obligacji komunalnych.
1
13:59, 29.06.2017
Cały remont kościoła jest podzielony na kilka etapów. Parafia stara się jeszcze o kolejne dofinansowanie.
2
09:28, 26.06.2017
Firma otrzymała największą ilość punktów. Do przetargu zgłosiły się dwa przedsiębiorstwa.
3
09:01, 19.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
3
08:42, 06.06.2017
Burmistrz Stawisk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem
08:48, 23.05.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 26 maja 2017r. (piątek) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017