REKLAMA

Władze chcą remontować drogi. Oficjalna decyzja niebawem

11:58, 10.08.2017 | R.W
REKLAMA
Skomentuj

Władze gminy Stawiski zdecydowały się na realizację inwestycji drogowych mimo tego, że kwoty ofertowe przekraczają wartości kosztorysowe. Wcześniej przetargi były umarzane, bo gminy nie było stać na inwestycje.

– Będziemy realizować inwestycje – twierdzi przewodniczący rady miejskiej Józef Zalewski. – Musimy sobie poradzić, pomoc obiecały również władze powiatu.

Do przetargu na przebudowę drogi powiatowej Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie przystąpiły dwie firmy. Gmina postanowiła zrealizować inwestycje w ciągu dwóch lat i podzielić ją na dwa etapy.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponad 3,8 mln.

Firma  STRABAG z Pruszkowa zaoferowała wykonanie przebudowy za prawie 7 mln.

Z kolei przedsiębiorstwo BIK-PROJEKT z Łomży zaoferowało wykonanie za ponad 4,7 mln. Cena pierwszego etapu to prawie 3 mln, a drugiego ponad 1,7 mln.

Władze zdecydują się na tą ofertę, ale i ona aż o 900 tysięcy przekracza wartość kosztorysową. Połowę tej kwoty ma dołożyć powiat kolneński.

Pierwszy etap prac ma być zakończony do końca maja 2018 roku. Drugi do końca maja 2019 roku.

Chodzi o wykonanie ponad 6 kilometrów drogi.   Kwota dotacji to prawie 2,5 mln. W tym przypadku wkład własny dzielony jest po połowie z powiatem kolneńskim.

W przypadku drugiego przetargu oferta cenowa przekraczała wartość projektu o 180 tysięcy. Tu  gmina musi sobie poradzić sama.

Inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej w Porytem o długości 1 kilometra. Gmina zamierzała wydać 639 tysięcy. Ofertę złożyła tylko firma BIK – PROJEKT. Cena to 821 tysięcy. Droga ma być przebudowana jeszcze w tym roku. Samorząd otrzymał na budowę 420 tysięcy dofinansowania z PROW.

Gmina Stawiski ma trudną sytuację finansową i nie może sobie pozwolić na zbyt duże wydatki z budżetu. W przyszłym roku czeka ją między innymi wykup obligacji miejskich. 

(R.W)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (7)

abcabc

9 8

Panie Przewodniczący Zalewski takie decyzje podejmuje Rada
a nie Przewodniczący. 16:25, 10.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ktośktoś

10 2

abc kolego gdzie ty żyjesz? Oczywiście, że takie decyzje podejmuje rada, ale ten pan doskonale ten temat z radnymi przedyskutował "na osobności" i wie na co radni zagłosują.
Mnie tylko ciekawi, że. np. na taki odcinek w Skrodzie Małej, która miała już dawno asfalt były pieniądze, a na drogi z piachu czy kamienia nie ma kasy. 22:20, 10.08.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

abcabc

3 0

Trudno się nie zgodzić. 17:54, 11.08.2017


prawda w oczy koleprawda w oczy kole

6 0

W końcu łatwiej będzie budować lokalne drogi.

Dobra wiadomość dla miast i gmin, które nie mogą dobić się o pieniądze na budowę pilnie potrzebnych dróg lokalnych. Teraz inwestycje samorządów o dochodach niższych niż średnia w województwie zyskają dodatkowe punkty podczas oceny wniosków o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dodatkowo, w ramach nowego kryterium ?Bezpieczeństwo ruchu drogowego?, punktowane będą inwestycje na obszarach, na których występuje najwyższe ryzyko wystąpienia wypadku drogowego. Zmiany te wprowadza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, która weszła w życie 3 sierpnia 2017 r. Jej podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych oraz wyrównywanie dysproporcji rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

- Zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel dysponują powiaty i gminy.

Dlatego, we współpracy z przedstawicielami samorządów, wypracowaliśmy zmiany, które pozwolą na lepsze wykorzystanie dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wprowadzamy nowe kryterium, które pozwoli starać się o dotacje także biedniejszym samorządom ? powiedział minister infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Ocena ryzyka wystąpienia wypadku drogowego będzie odbywać się z uwzględnieniem metodologii opracowanej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmieni się także punktacja podczas oceny kryterium sieciowego. Preferowane będą zadania eliminujące wykluczenie komunikacyjne, poprzez uwzględnienie wpływu inwestycji na poprawę dostępności czasowej, co w istotny sposób wpisuje się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Więcej punktów będzie można uzyskać w ramach kryterium obsługowego - większe wsparcie będzie przyznawane zadaniom istotnym z punktu widzenia wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności instytucji publicznych i podmiotów świadczących usługi publiczne.

Nowe kryteria oceny składanych przez samorządy wniosków będą obowiązywały podczas najbliższego naboru na 2018 rok, który został zaplanowany od 1 do 15 września 2017 r. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronach urzędów wojewódzkich

Wprowadzenie zmian w zasadach dofinansowania inwestycji samorządowych wymagało także znowelizowania uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 ? 2019.

W rozporządzeniu i uchwale Rady Ministrów zostało wprowadzonych wiele zapisów doprecyzowujących, wynikających z dotychczasowych doświadczeń podczas naboru wniosków i realizacji zadań w poprzednich latach. Są one wynikiem współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i samorządów na rzecz usprawnienia procesu realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. 11:02, 11.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OjejOjej

4 1

Jaka władza takie inwestycje... Bez dalszego komentarza...
23:10, 11.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

cccccc

5 2

Pan Krzysztof Rafałowski pochodzi z tego regionu więc byłoby nie na miejscu unieważniać przetarg. Ludzie mają dość epoki żwiru i kamienia. I tym sposobem w gminie Stawiski zostaną już tylko 2 miejscowości bez asfaltu: Cwaliny przy Jurcu i Budziski przy Porytem. 00:23, 12.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KatarzynaKatarzyna

2 0

No to kiedy podpisanie umów? 11:18, 19.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018