REKLAMA

REKLAMA
5
19:55, 11.12.2017
Radni powiatu kolneńskiego zrzucili się na paczkę świąteczną dla potrzebujących. Radni przekazali w sumie 1000 złotych.
9
12:39, 11.12.2017
Rada Powiatu Kolneńskiego wsparła Szpital Ogólny w Kolnie w zakupie nowej karetki pogotowia i aparatu KTG (kardiotokografu) na oddziale położnictwa.
10
12:14, 11.12.2017
Jednym z punktów obrad będzie rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie. Skarga wpłynęła od mieszkańca miejscowości Czerwone, który twierdzi że w wyniku prac PZD woda dostaje się na łąkę jego córki.
21
09:49, 06.12.2017
Część poradni, które nie są związane z podstawową działalnością szpitala, zostanie prawdopodobnie przeniesione do budynku przy ulicy Milewskiego. Szpital powinien do końca roku wprowadzić również program dostosowawczy w zakresie sanitarnym.
2
09:05, 06.12.2017
Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek radnego Jerzego Lewandowskiego dotyczący ujęcia w budżecie na 2018 rok remontu drogi Ptaki – Kozioł – Wincenta.
7
15:05, 30.11.2017
Andrzej Mieczkowski nie wyklucza, że do remontu może dojść jeszcze w tym roku. Są zabezpieczone środki na remont. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych.
20
12:45, 30.11.2017
Jan Lutrzykowski zwraca uwagę na miejscowości, w którym nie ma asfaltu. Równocześnie apeluje do władz powiatu, aby zadbać o stan dróg w tych wsiach
6
09:36, 29.11.2017
Obecnie dokonano tego w przypadku pracowników ZST w Kolnie, ponieważ już kilka miesięcy wcześniej zrobiono to w kolneńskim Ogólniaku.
12
08:55, 29.11.2017
Stanisław Wiszowaty podkreśla, że drogi są przeznaczone do jazdy, ale droga powiatowa ma określone parametry i zwłaszcza mosty nie są dostosowane do dużych ciężarów.
4
10:19, 28.11.2017
W budżecie powiatu ujęto w związku z tym dotację celową w kwocie 188 tysięcy złotych. To 20 procent wydatków kwalifikowalnych. Uchwała musi być dostarczona do urzędu wojewódzkiego, aby otrzymać dotację w kwocie 750 tysięcy.
REKLAMA
6
12:45, 25.11.2017
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie została już dopuszczona do użytku. Po odbiorze technicznym uczniowie szkoły od razu zaczęli zajęcia wychowania fizycznego.
34
19:02, 23.11.2017
Członkowie zarządu powiatu kolneńskiego oraz radni analizowali wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych oraz zawodowych. Według starosty zdawalność egzaminów zawodowych, poza pewnymi wyjątkami, jest dość dobra. Wiszowaty zupełnie inaczej ocenia wyniki egzaminu maturalnego.
64
18:17, 17.11.2017
Radny Jerzy Lewandowski wcześniej prowadził działalność gospodarczą. Miał sklep spożywczo-przemysłowy w Ptakach. Twierdzi, że w zasadzie jest już ona tylko na papierze.
13:12, 13.11.2017
Wzorem lat ubiegłych omawiano także sprawy związane z bezdomnością i działaniami pomocowymi osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej w okresie zimowym.
6
12:44, 13.11.2017
Działka wraz z budynkiem zostanie wykorzystana na siedzibę Brygady Patrolowej w Kolnie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017