REKLAMA

REKLAMA
07:50, 18.10.2017
Całość prac związanych z przebudową ma się zakończyć do dnia 31 maja 2019 roku. Całkowity koszt przebudowy wyniesie ponad 4,7 mln. Środki z PROW to ponad 2,8 mln.
6
18:33, 03.10.2017
Nowo powołany zastępca służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1995r. podejmując naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu po ukończeniu której, służył rozpoczął pracę w Komendzie Rejonowej PSP w Kolnie.
09:06, 01.10.2017
Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali pod remizę OSP w Kumelsku, gdzie po złożeniu meldunku Wójtowi Gminy Kolno rozpoczęto dalsze obchody. Zebranych gości powitał Leszek Góralczyk, prezes OSP Kumelsk. Następnie wręczone zostały odznaczenia i medale.
6
14:58, 26.09.2017
Wyremontowano już drogę powiatową do Wanacji. Inwestycja kosztowała powiat kolneński i gminę Turośl ponad 500 tysięcy.
10
05:52, 22.09.2017
To będzie już druga kadencja grona doradczego, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej.
8
21:44, 12.09.2017
Ogólna wartość inwestycji to ponad 2,4 mln. Dofinansowanie z PROW to ponad 1,4 mln. Powiat przeznaczył na inwestycję 416 tys. Natomiast gmina Grabowo 255 tys. i gmina Stawiski 151 tys.
08:10, 11.09.2017
Stanisław Wiszowaty uprzedza, że najpierw PZD musi wykonać swoje zadania statutowe, czyli zrealizować zadania wynikające z porozumień zawartych z gminami. Chodzi o budowę chodników przy drogach powiatowych.
1
12:30, 08.09.2017
Szpital ma zakupić karetkę z kompletnym wyposażeniem. Przyznana kwota prawdopodobnie wystarczy na zrealizowanie zakupu.
4
09:18, 08.09.2017
Stanisław Wiszowaty dodaje, że powiat będzie pobierał odpowiednią opłatę za umieszczenie kabla na swoim terenie.
11
08:58, 07.09.2017
W Starostwie funkcjonują już terminale płatnicze. Dużym powodzeniem cieszy się terminal w wydziale komunikacji.
REKLAMA
39
08:41, 07.09.2017
W związku z tym zarząd powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Monice Waszkiewicz – nauczycielowi tej placówki, od dnia 1 września 2017 roku.
26
21:14, 06.09.2017
Nadara uważa, że przy całkowitej przebudowie należy się liczyć z utrudnieniami. Bywa, że przy takich inwestycjach zamyka się w ogóle ulice. W tym przypadku pomimo sugestii, nie zdecydowano się na to.
1
16:43, 03.09.2017
Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania i innych usterek są na bieżąco przekazywane odpowiednim organom, tak aby jeszcze przed pierwszym dzwonkiem uzupełnić braki i dokonać koniecznych napraw.
3
15:56, 28.08.2017
28 sierpnia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński w obecności Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku st. bryg. Jarosława Wendta – powołał bryg. Pawła Pupka na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie.
12:35, 28.08.2017
Od września rusza projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Pierwotnie miał ruszyć od lipca, ale umowy podpisano jednak później. Można będzie otrzymać od kilku tysięcy złotych do 15 tysięcy.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017