REKLAMA

REKLAMA
09:46, 09.08.2017
O godzinie 11.00 rozpocznie się w kościele Msza Święta. Po mszy uczestnicy przemaszerują na stadion miejski. Tam odbędzie się część oficjalna i artystyczna.
5
08:33, 08.08.2017
Inwestycja została dofinansowana z programu Budowy i modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020 oraz z otrzymanej dotacji od Gminy Mały Płock.
7
10:56, 31.07.2017
Na drodze została położona już masa asfaltowa o grubości 8 cm (2x 4 cm), zostaną również utwardzone pobocza.
3
10:33, 31.07.2017
W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości 65 mb, uzupełniono pobocza o szer. 1 m oraz oczyszczono istniejące rowy.
4
11:32, 28.07.2017
Powiat jest poręczycielem Szpitala Ogólnego w Kolnie w przypadku, gdy instytucja zaciąga zobowiązania finansowe. Kwestia dotacji rozstrzygnie się najpóźniej do końca roku.
15:07, 26.07.2017
Szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 nr tel. 862781334 oraz na stronach www.pfron.org.pl, www.pcprkolno.pl Uwaga wnioski o dofinansowania wymienione w punktach 1 – 6 przyjmujemy do 30 sierpnia 2017 r.)
11
12:09, 14.07.2017
Rada powiatu upoważniła Zarząd Powiatu Kolneńskiego do zawarcia umowy partnerskiej z liderem Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.
28
09:50, 11.07.2017
W kraju zdawalność w liceach wyniosła 84,4%, natomiast w województwie podlaskim 85,4%.
09:00, 05.07.2017
Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa.
15
18:42, 04.07.2017
Dyrektor chciałby jednak, żeby władze powiatu dołożyły się do modernizacji ronda. Dokładnie chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej.
6
10:41, 03.07.2017
Władze powiatu kolneńskiego przekazały część działki Powiatowego Zarządu Dróg w formie darowizny Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Nieruchomość ma około 7 arów.
11:59, 28.06.2017
Szpitale znajdujące się na tej liście, będą co do zasady finansowane ryczałtowo przez NFZ (a po jego likwidacji od roku 2019 przez budżety wojewodów).
22:52, 26.06.2017
Łączna wartość inwestycji wynosi prawie 2,5 mln. Dotacja ze środków PROW to ponad 1,4 mln, pomoc finansowa z gminy Grabowo i Stawiski to ponad 406 tys. i ponad 629 tys. to środki powiatu kolneńskiego.
2
14:08, 26.06.2017
Ruszył remont nawierzchni drogi powiatowej Grabowo – Konopki Białystok. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec lipca.
12:40, 26.06.2017
W ramach dotacji powiat nie może wybudować podjazdu, parkingu i chodnika. Ta cześć inwestycji będzie musiała być sfinansowana z budżetu samorządu.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017