REKLAMA

REKLAMA
3
11:32, 22.06.2017
Wprowadzenie opłaty za pomocą karty płatniczej będzie stanowić udogodnienie, o które zwracali się mieszkańcy przy okazji dokonywania płatności w banku
09:37, 16.06.2017
Nieruchomość posłuży jako siedziba Brygady Patrolowej w Kolnie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży.
08:50, 16.06.2017
Andrzej Mieczkowski zwołał XXVII Sesję Rady Powiatu Kolneńskiego. Obrady odbędą się 21 czerwca. Rozpoczną się o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie.
13
12:08, 14.06.2017
Władze powiatu mają dwa lata na złożenie skargi. Uzasadnienie wyroku po apelacji powiat otrzymał w tym tygodniu.
4
12:20, 10.06.2017
Starosta uważa, że w tej sprawie należy porozmawiać z dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Ma też inne zastrzeżenia do ewentualnej zmiany kolejności remontów.
19
11:43, 10.06.2017
Na terenie powiatu kolneńskiego doszło do dwóch bardzo groźnych pożarów – mówi radna. – W miejscowości Czerwone spaliły się budynki gospodarcze, a w miejscowości Bialiki cały dom.
5
10:19, 10.06.2017
Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z dofinansowania, sami będą wybierali miejsce szkolenia bądź studiów oraz ich zakres. Wkład własny to maksymalnie 15 procent.
2
09:41, 06.06.2017
Na terenie powiatu kolneńskiego brak jest wystarczającej liczby rodzin zastępczych. Dzieci pochodzące z terenu naszego powiatu umieszczane są w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Nadal należy podejmować działania mające na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.
1
13:52, 02.06.2017
Radni powiatu kolneńskiego zaakceptowali przyznanie dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
10:27, 31.05.2017
Nowa placówka będzie się mieściła w budynku PCPR, zostanie dobudowana dodatkowa klatka i przystosowane pomieszczenia dla potrzeb Ośrodka. Od strony ulicy Witosa powstanie również wjazd oraz miejsca parkingowe.
3
09:29, 31.05.2017
We wtorek 30 maja radni powiatowi udzielili absolutorium zarządowi powiatu. Radni głosowali jednogłośnie.
08:41, 27.05.2017
W dniu 30 maja (wtorek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie przy ul. 11 Listopada 1, odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego
4
20:25, 22.05.2017
Droga została dofinansowana przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach działania „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014-2020.
2
14:03, 22.05.2017
Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 3 mln. W ramach projektu powstanie sala gimnastyczna o wymiarach: 36 x 23 m, którą wyposażono w urządzenia sportowe: bramki, kosze, drabinki oraz sprzęt sportowy.
1
07:08, 22.05.2017
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: pomoc finansowa w postaci jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł. Limit środków w ramach ogłoszonego naboru to 950 tys. zł .
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017