REKLAMA

Sukcesywnie spada zadłużenie powiatu kolneńskiego

17:18, 07.01.2017 |
REKLAMA
Skomentuj
Na koniec 2015 roku zadłużenie z tytułu kredytów inwestycyjnych wynosiło ponad 5,8 mln

Na dzień 31 grudnia 2016r. powiat posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 w wysokości ponad 4,6 mln.

Odpowiednio w latach następnych dług będzie wynosił na koniec roku: 2017 – 3,4 mln,  2018 – 2,2 mln, 2019 – 1,1 mln oraz  2020 – 391 tys.  

W Wieloletniej Prognozie Finansowej  zaplanowano spłatę kredytów wraz z odsetkami w latach 2017-2021. Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 2017 to kwota ponad 1,2 mln.

Od roku 2018 spłaty przedstawiają się odpowiednio: 2018r. – 1 286 873,  2019r. – 1 188 009, 2020r. – 1 983 354, 2021r. – 397 749 zł.

Potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przedstawiają się następująco: 2017 – 210 000 zł; 2018 – 210 000 zł; 2019 – 210 000 zł.

Począwszy od roku 2018 do 2021 w prognozie nie zaplanowano dalszych kredytów, a jedynie ich spłatę. Ostatnie spłaty kredytów nastąpią w roku 2021.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021 przyjęto, że dochody w roku 2017 będą wyższe o 1,5 mln w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie dotyczy otrzymanych dotacji na inwestycje i projekty unijne.

Wydatki budżetu powiatu w 2017r. zaplanowano wyższe o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego. Obniżono wydatki bieżące o 444 tys. w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, a tym samym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ponad 1,8 mln.

W latach 2019-2021r. nie zaplanowano dochodów majątkowych tj. ze sprzedaży majątku i z dotacji na inwestycje.  Brak jest na razie dalekosiężnych planów zarządu w tym zakresie.

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018