REKLAMA

REKLAMA
14
14:07, 08.04.2017
W województwie łomżyńskim po wprowadzeniu stanu wojennego nie utworzono nielegalnych struktur młodzieżowych. Mogło to wynikać m.in. z braku na jego terenie zarówno uczelni wyższych, jak też ośrodka kierującego działalnością związkową (Grajewo wchodziło w skład Regionu Białystok, pozostałe ośrodki – Regionu Mazowsze). Sytuacja zaczęła zmieniać się pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy powstały dwie struktury FMW.
6
08:40, 07.04.2017
Zaznaczyć tu trzeba, że o ujawnieniu grupy poinformowane były wojewódzkie władze partyjne i administracyjne. W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy SB działań ustalili oni, że grupa uczniów z tej szkoły stworzyła nieformalny związek, któremu nadała nazwę „Federacja Młodzieży Walczącej Oddział „Bug”.
5
21:55, 28.02.2017
Ziemia Łomżyńska została bardzo ciężko doświadczona podczas II wojny światowej. Złożyły się na to zarówno straty i zniszczenia poniesione w trakcie wojny obronnej we wrześniu 1939 r., cierpienia doznane przez jej mieszkańców w wyniku aresztowań i deportacji „za pierwszego Sowieta” (lata 1939-1941), jak też zbrodnie okupanta niemieckiego dokonane na ludności tych terenów.
20:20, 28.02.2017
1 marca po raz kolejny uczcimy pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy po 1944 r. nie złożyli broni, by kontynuować walkę o Wolną Polskę.
15:48, 10.02.2017
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” chce stworzyć cyfrowe archiwum pamięci mieszkańców gminy deportowanych na wschód przez NKWD w latach 1940 - 1941.
8
08:26, 18.10.2016
19 października w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki odbędą się uroczystości w związku z 32. rocznicą śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.  Rozpoczną się o 17.00 czuwaniem modlitewnym przy relikwiach męczennika. O 18.00 mszę św. odprawi metropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz. W trakcie tych uroczystości Instytut Pamięci Narodowej będzie reprezentował wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma.
14
08:36, 14.09.2016
Jan Truszkowski potwierdza, że Mieczysław Torbicz mógł być burmistrzem Kolna podczas okupacji niemieckiej. Profesor uczył między innymi jego córkę, Marię Torbicz. Znał również człowieka, który był jego sekretarzem.
1
16:29, 27.08.2016
Bohaterowie II konspiracji zginęli tego samego dnia, 28 sierpnia 1946 r. Oboje zostali rozstrzelani z wyroku sądu wojskowego i pochowani w bezimiennym grobie. Ich szczątki odnaleziono dopiero jesienią 2014 r. Znalazł je zespół poszukiwawczy IPN kierowany przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka.
1
10:29, 18.07.2016
Trwające ponad 10 lat poszukiwania zostały uwieńczone powodzeniem. Współpracownik burmistrza Dudy, z okresu jego pracy w telekomunikacji, był sąsiadem Mieczysława Torbicza, mieszkał na tej samej ulicy, kilka numerów dalej.
3
07:12, 09.07.2016
Na kolneńskim cmentarzu pojawili się członkowie rodziny, piłsudczycy oraz kolneńscy ułani. Odśpiewano hymn państwowy. Kilka słów o Komendancie Okręgu Śmiałowo powiedział jego syn.
3
06:58, 26.05.2016
W Urzędzie Miejskim Kolna jest kilka portretów burmistrzów od czasów komunistycznych. Umieszczenie w tym gronie burmistrza Torbicza jest nobilitacją i lekcją historii dla współczesnych mieszkańców Kolna. Pamiętajmy, kto próbuje zatrzeć historię, umrze w zakłamaniu.
2
10:42, 21.05.2016
Stanisław Milewski uczestniczył w obradach Rady Miasta Kolno. Według inicjatorów upamiętnienia, to jego ojciec miał wydać Torbiczowi rozkaz przeniknięcia do administracji okupanta.
3
11:44, 16.05.2016
Według biegłych z Białegostoku szczątki ludzkie znalezione w marcu w okolicach miejscowości Żebry –  pochodzą prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
07:25, 27.04.2016
Spotkanie zorganizowane zostało przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Hotelu Colnus. Andrzej Tajchert to wielki pasjonat kolei wąskotorowej. Podczas spotkania opowiadał o 60-letniej tradycji istnienia kolei w naszym regionie. Spotkanie z autorem odbyło się 5 kwietnia.
5
13:02, 23.04.2016
Pogrzeb ppłk. Zygmunta Szendzielarza będzie miał charakter państwowy. Organizacja uroczystości pogrzebowych odbędzie się na podstawie Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W sobotę 23 kwietnia w kościele św. Krzyża w Warszawie została wystawiona trumna z jego doczesnymi szczątkami.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017