REKLAMA

REKLAMA
15:48, 10.02.2017 | komentarze: 0
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” chce stworzyć cyfrowe archiwum pamięci mieszkańców gminy deportowanych na wschód przez NKWD w latach 1940 - 1941.
08:26, 18.10.2016 | komentarze: 8
19 października w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki odbędą się uroczystości w związku z 32. rocznicą śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.  Rozpoczną się o 17.00 czuwaniem modlitewnym przy relikwiach męczennika. O 18.00 mszę św. odprawi metropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz. W trakcie tych uroczystości Instytut Pamięci Narodowej będzie reprezentował wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma.
08:36, 14.09.2016 | komentarze: 14
Jan Truszkowski potwierdza, że Mieczysław Torbicz mógł być burmistrzem Kolna podczas okupacji niemieckiej. Profesor uczył między innymi jego córkę, Marię Torbicz. Znał również człowieka, który był jego sekretarzem.
16:29, 27.08.2016 | komentarze: 1
Bohaterowie II konspiracji zginęli tego samego dnia, 28 sierpnia 1946 r. Oboje zostali rozstrzelani z wyroku sądu wojskowego i pochowani w bezimiennym grobie. Ich szczątki odnaleziono dopiero jesienią 2014 r. Znalazł je zespół poszukiwawczy IPN kierowany przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka.
10:29, 18.07.2016 | komentarze: 1
Trwające ponad 10 lat poszukiwania zostały uwieńczone powodzeniem. Współpracownik burmistrza Dudy, z okresu jego pracy w telekomunikacji, był sąsiadem Mieczysława Torbicza, mieszkał na tej samej ulicy, kilka numerów dalej.
07:12, 09.07.2016 | komentarze: 3
Na kolneńskim cmentarzu pojawili się członkowie rodziny, piłsudczycy oraz kolneńscy ułani. Odśpiewano hymn państwowy. Kilka słów o Komendancie Okręgu Śmiałowo powiedział jego syn.
06:58, 26.05.2016 | komentarze: 3
W Urzędzie Miejskim Kolna jest kilka portretów burmistrzów od czasów komunistycznych. Umieszczenie w tym gronie burmistrza Torbicza jest nobilitacją i lekcją historii dla współczesnych mieszkańców Kolna. Pamiętajmy, kto próbuje zatrzeć historię, umrze w zakłamaniu.
10:42, 21.05.2016 | komentarze: 2
Stanisław Milewski uczestniczył w obradach Rady Miasta Kolno. Według inicjatorów upamiętnienia, to jego ojciec miał wydać Torbiczowi rozkaz przeniknięcia do administracji okupanta.
11:44, 16.05.2016 | komentarze: 3
Według biegłych z Białegostoku szczątki ludzkie znalezione w marcu w okolicach miejscowości Żebry –  pochodzą prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
07:25, 27.04.2016 | komentarze: 0
Spotkanie zorganizowane zostało przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Hotelu Colnus. Andrzej Tajchert to wielki pasjonat kolei wąskotorowej. Podczas spotkania opowiadał o 60-letniej tradycji istnienia kolei w naszym regionie. Spotkanie z autorem odbyło się 5 kwietnia.
13:02, 23.04.2016 | komentarze: 5
Pogrzeb ppłk. Zygmunta Szendzielarza będzie miał charakter państwowy. Organizacja uroczystości pogrzebowych odbędzie się na podstawie Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W sobotę 23 kwietnia w kościele św. Krzyża w Warszawie została wystawiona trumna z jego doczesnymi szczątkami.
10:26, 07.04.2016 | komentarze: 0
Towarzystwo Jana z Kolna nagrodziło historyka Kolneńskim Owocem Kultury. Okazją było spotkanie zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Hotelu Colnus.
16:12, 30.03.2016 | komentarze: 0
Historyk przedstawił zebranym sytuację, w jakiej po okupacji niemieckiej znaleźli się żołnierze polskiego państwa podziemnego. Według Brendy nie mieli oni wyjścia i musieli podjąć walkę. Wszystko na skutek działań władz sowieckich. Relacja dostępna w naszej galerii video.
11:39, 12.03.2016 | komentarze: 0
Spotkanie z naczelnikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie odbyło się 11 marca w Hotelu Colnus. – Byli wsadzani do więzień, mordowani, wywożeni na Syberię – opowiadał młodzieży o żołnierzach podziemia niepodległościowego Waldemar Brenda.
18:24, 01.03.2016 | komentarze: 0
19 I 1945 r. gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” rozwiązał Armię Krajową. Po nieudanych próbach powołania organizacji „NIE” (Niepodległość) struktury i kadry AK przejęła Delegatura Sił Zbrojnych. Rozbrajanie i aresztowania ujawniających się żołnierzy AK przez wojska sowieckie doprowadziły komendanta okręgu białostockiego ppłk. Władysława Liniarskiego „Mścisława” do przekonania, iż zaczyna się nowa okupacja. Dokonał on reorganizacji podległych sobie struktur tworząc z nich Armię Krajową Obywatelską (AKO), przekształconą następnie w Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. To właśnie ci żołnierze wraz z należącymi do Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zostali w pewnym sensie „wyklęci” przez uzurpujących sobie prawo do rządzenia Polską komunistów. Wywodzące się z partyzantki okresu wojennego grupy podjęły nierówną walkę w obronie suwerenności naszego kraju.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017