REKLAMA

REKLAMA
10:25, 14.11.2017
Uważam, że w takim miejscu powinien znaleźć się oryginał oświadczenia Marii Milewskiej „Stokrotki”, komendantki służby kobiecej Armii Krajowej w Kolnie, którego skan załączam.
7
11:43, 14.10.2017
Historii męczeństwa mieszkańców wsi Stary Gromadzyn zostanie poświęcony rozdział książki (monografii, która zostanie wydana w Rzymie w ramach materiałów pokonferencyjnych).
09:52, 10.08.2017
We wczesnym średniowieczu była ważnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym, leżącym na szlaku handlowym, który łączył Azję Mniejszą z północną Europą. Świadczą o tym znalezione srebrne dirhemy arabskie (monety arabskie z IX-X wieku).
13:02, 19.07.2017
Towarzystwo uruchomiło nową usługę na swojej stronie internetowej, czyli – Sklep u Jana.
10
11:52, 08.07.2017
Tragedia rozegrała się po wykonaniu śmierci na konfidencie Janie Grzechu pod kolneńskim magistratem. W samo południe zginął od kul hitlerowskich w godzinę później twórca AK w Kolnie – Stanisław Milewski „Śmiały”.
12:31, 03.05.2017
O Janie z Kolna i jego legendarnej wyprawie żeglarskiej można przeczytać na stronie Onet.pl.
1
18:44, 02.05.2017
Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych.
16
14:07, 08.04.2017
W województwie łomżyńskim po wprowadzeniu stanu wojennego nie utworzono nielegalnych struktur młodzieżowych. Mogło to wynikać m.in. z braku na jego terenie zarówno uczelni wyższych, jak też ośrodka kierującego działalnością związkową (Grajewo wchodziło w skład Regionu Białystok, pozostałe ośrodki – Regionu Mazowsze). Sytuacja zaczęła zmieniać się pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy powstały dwie struktury FMW.
6
08:40, 07.04.2017
Zaznaczyć tu trzeba, że o ujawnieniu grupy poinformowane były wojewódzkie władze partyjne i administracyjne. W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy SB działań ustalili oni, że grupa uczniów z tej szkoły stworzyła nieformalny związek, któremu nadała nazwę „Federacja Młodzieży Walczącej Oddział „Bug”.
5
21:55, 28.02.2017
Ziemia Łomżyńska została bardzo ciężko doświadczona podczas II wojny światowej. Złożyły się na to zarówno straty i zniszczenia poniesione w trakcie wojny obronnej we wrześniu 1939 r., cierpienia doznane przez jej mieszkańców w wyniku aresztowań i deportacji „za pierwszego Sowieta” (lata 1939-1941), jak też zbrodnie okupanta niemieckiego dokonane na ludności tych terenów.
REKLAMA
20:20, 28.02.2017
1 marca po raz kolejny uczcimy pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy po 1944 r. nie złożyli broni, by kontynuować walkę o Wolną Polskę.
15:48, 10.02.2017
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” chce stworzyć cyfrowe archiwum pamięci mieszkańców gminy deportowanych na wschód przez NKWD w latach 1940 - 1941.
8
08:26, 18.10.2016
19 października w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki odbędą się uroczystości w związku z 32. rocznicą śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.  Rozpoczną się o 17.00 czuwaniem modlitewnym przy relikwiach męczennika. O 18.00 mszę św. odprawi metropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz. W trakcie tych uroczystości Instytut Pamięci Narodowej będzie reprezentował wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma.
14
08:36, 14.09.2016
Jan Truszkowski potwierdza, że Mieczysław Torbicz mógł być burmistrzem Kolna podczas okupacji niemieckiej. Profesor uczył między innymi jego córkę, Marię Torbicz. Znał również człowieka, który był jego sekretarzem.
1
16:29, 27.08.2016
Bohaterowie II konspiracji zginęli tego samego dnia, 28 sierpnia 1946 r. Oboje zostali rozstrzelani z wyroku sądu wojskowego i pochowani w bezimiennym grobie. Ich szczątki odnaleziono dopiero jesienią 2014 r. Znalazł je zespół poszukiwawczy IPN kierowany przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017