REKLAMA

Andrzej Duda: Chodzi o to, żeby nasze inicjatywy skutkowały tworzeniem miejsc pracy

15:45, 08.01.2017 |
REKLAMA
Skomentuj

Burmistrz Kolna tłumaczy, że trzeba udzielać zniżek tym, którzy rzeczywiście chcą inwestować i prowadzić zakłady, a nie po to by uzyskiwać okresowe zwolnienia.

Radni miejscy przegłosowali pod koniec ubiegłego roku uchwałę w sprawie udzielania pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ważność straciła podobna uchwała z 2005 roku. Uchwała  wprowadza w życie ulgi dla przedsiębiorców, którzy rozpoczną inwestycje po 1 stycznia 2017 roku.

– Uchwała została poprawiona, ponieważ zmieniły się przepisy – tłumaczy burmistrz miasta. – Musieliśmy ją zweryfikować. Zrobiliśmy to nie tylko jeżeli chodzi o kwestie prawne, ale również jeżeli chodzi o liczbę osób zatrudnionych od której dane zwolnienia następują.

Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie miasta Kolno.

Burmistrz uważa, że w poprzedniej uchwale były dosyć niskie wskaźniki zatrudnienia.

– W poprzedniej uchwale maksymalne zniżki były już przy 15 osobach  – mówi Andrzej Duda. – Uważam, że one były za niskie. Ktoś kupił 4 hektary ziemi i miał do zapłacenia w granicach 100 tysięcy podatku rocznie, zatrudnił kilka osób i przez 3 lata nie płacił podatku.  

Burmistrz zaznacza, że uchwała nie była stosowana, ale gdyby się ktoś zwrócił do władz miasta, to nie byłoby wyjścia i takie zwolnienie musiałoby zostać zastosowane. 

Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis.

W uchwale czytamy, że przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję polegającą na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań powodujących zmiany profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Za nową inwestycje uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji.

Za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstw powstałych przez przekształcenie bądź połączenie działalności z innymi podmiotami,

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost liczby pracowników w przedsiębiorstwie, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich 12 miesięcy, w którym rozpoczęto realizację inwestycji.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

1) 1 roku –  jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,

2) 2 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy,

3) 3 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 60 miejsc pracy.

– Te zmiany spowodują, że jeżeli ktoś się chce ubiegać o poważne zwolnienia, to musi zatrudnić kilkunastu ludzi – dodaje Andrzej Duda. – Mamy przykład z niektórych programów unijnych, gdzie te zatrudnienia były fikcyjne. Był taki czas, że rejestrowało się sklep tylko po to, żeby sobie kupić samochód.

Zwolnienie z podatku obejmuje tylko te nieruchomości, które wykorzystywane są przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie podlegają im jednak nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności handlowej hurtowej i detalicznej oraz działalności bankowej i działalności instytucji finansowych.

Zwolnienia w ramach pomocy de minimis mogą być udzielone wyłącznie podatnikom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego podatnika w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech lat podatkowych poprzedzających dzień jej udzielania, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 Euro, a przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze drogowego transportu towarów – stanowiącej równowartość 100 000 Euro.

Kolniak24

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

SomebodySomebody

7 0

- "Burmistrz uważa, że w poprzedniej uchwale były dosyć niskie wskaźniki zatrudnienia."
- "Burmistrz zaznacza, że uchwała nie była stosowana(...)"
Zatem z czego pan burmistrz wywnioskował, że wskaźniki były za niskie i że koniecznie trzeba je zwiększyć? Skoro mimo tak rażąco niskiego poziomu tychże i tak nikt z tego nie skorzystał?
16:16, 08.01.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

tedted

0 0

Brak zainteresowanie przedsiębiorców jakąkolwiek współpracą z władzami, która to współpraca prowadzić miała by do poprawy sytuacji zatrudnienia, najlepiej świadczy o tym, co ci pierwsi o tym wszystkim myślą. 14:55, 09.01.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018