REKLAMA

Zarząd Miasta Stawiski zaprasza mieszkańców Stawisk do zgłaszania wniosków w ramach funduszu sołeckiego do realizacji w 2018 roku

09:23, 09.08.2017 |
REKLAMA
Skomentuj

Wysokość funduszu sołeckiego w 2018 roku dla sołectwa Stawiski wynosi ponad 38 tys. zł. Środki finansowe z funduszu sołeckiego mogą zostać przeznaczone tylko na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców.

Do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy: gospodarki komunalnej, wodociągów, kanalizacji, dróg gminnych, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu, zieleni gminnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, utrzymania gminnych obiektów, wspierania organizacji pozarządowych.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza wniosku w terminie do dnia 30 września br.

Wnioski zgłaszane do Zarządu Miasta Stawiski powinny zawierać wskazanie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w Stawiskach w 2018 roku, ze środków funduszu sołeckiego wraz ze wstępnym oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Wniosek powinien zostać zgłoszony do Zarządu Miasta Stawiski najpóźniej do dnia 4 września 2017 r.

– W przypadku gdy nie jesteście Państwo w stanie sami oszacować kosztów realizacji zadania, prosimy tylko o jego szczegółowy opis – informuje Przewodniczący Zarządu Miasta
Jerzy Bielawski.

Propozycje wniosków można zgłaszać do członków Zarządu Miasta Stawiski (Jerzy Bielawski, Zdzisław Obrycki, Zdzisław Jańczyk) - osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: zarzad.stawiski@wp.pl

Ostateczną listę wniosków sołectwa zgłaszanych do burmistrza, uchwala ogólne zebranie mieszkańców.  Data zebrania zostanie podana w terminie późniejszym. Zapraszamy do składania wniosków.

Źródło: UM Stawiski

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018